آسیب به ریشه مو با سشوار

برخی از افراد بر این باورند که سشوار چون با ریشه مو تماسی ندارد پس به ریشه آسیب نمی رساند و چون اتو و وسایل پیچش مو بیشتر با ریشه مو در ارتباط است آسیب زیادتری به مو می رساند. امروز میخواهیم با اوردن چند دلیل این باور غلط را تصحیح کنیم.

عوارض بیش از حد سشوار کردن مو:

اگردرجه باد سرد یا گرم سشوار را در حالت تند بگذاریم و استفاده کنیم باعث شکنند گی مو و خشکی بیش از حد آن میشود همیشه برای خشک کردن موها از حوله میکروفیبر که قدرت خشک کنندگی بالاتری دارند استفاده کنید.

اتو مو یا سشوار؟؟ کدام بهتر است؟؟

اتو مو نسبت به سشوار به دلیل نزدیکی به ریشه و ساقه مو آسیب بیشتری به مو میرساند ولی اگر به طور مداوم استفاده نشود مشکلی ندارد.

هرروز موهایمان را سشوار نکنیم:

این عادت غلط را ترک کنیم زیرا آسیب شدیدی به موها میرساند بهتر است بعد از حمام از حوله برای خشک کردن استفاده کنیم و یا بگذاریم کمی مو مرطوب شود و بعد از سشوار استفاده کنیم.

و امااا چند نکنه پایانی:

اگر مرتب از سشوار استفاده می کنید، به موهای خود ماسک مو بزنید.

برای پیشگیری از آسیب مو ، موهایتان را مرتب تقویت کنید.

چند وقت یکبار نوک موها را کوتاه کنید تا زیباتر شوند.

هرگز پشت سشوار را به سمت مو نگیریدزیرا ممکن است موها وارد پروانه سشوار شود و به دستگاه و موتور و موها آسیب وارد گردد.