ماسک معجزه گر شیر

این ماسک مخصوص پوست های خشکی است که پوسته پوسته شده و احتیاج به نرم شدن و شفاف شدن پوستشان دارند:

۱-تکه ای از پنبه را به شیر آغشته میکنیم و روی صورت خو میمالیم این کار را حداقل ده دقیقه انجام دهید تا شیر به خورده پوستتان برود

۲-بعد بگذارید ۱۵ الی ۲۰ دقیقه روی صورتتان بماند

۳-هیچ گاه لبخند یا حرف در موقع زدن ماسک انجام ندهید زیرا باعث چروک شدن پوست می شود.

۴-در اخر صورتتان را با اب سرد بشورید

استفاده از شیر می‌توانید تیرگی روی پوست و لکه‌های روی آن را برطرف کنید. میزان لاکتیک‌اسیدِ بالای موجود در شیر نه‌تنها موجب روشن شدن پوست می‌شود، بلکه کمک می‌کند تا سلول‌های مرده‌ی سطح پوست ازبین برود.